birolab.panaweb.hu
Keresés a tartalomban:

Tennivalók elhalálozáskor


Az elhalálozás helye szerinti települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) polgármestere - jogszabályban meghatározott határidőn belül - köteles gondoskodni a temetésről, ha nincs temetésre kötelezett személy, vagy ismeretlen helyen tartózkodik, a temetésre kötelezett személy kötelezettségét nem teljesíti. Az idevágó eljárás szerint, ha a temetésre kötelezett e kötelezettségét nem teljesíti, az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője felszólítja, hogy 15 napon belül pótolja mulasztását. Ha a kötelezett nem tesz eleget a jegyző felszólításának, akkor az elhunytat közköltségen kell eltemetni. (Köztemetés).

- Urna földbe temetése vagy urnafülkébe ill. kriptába való elhelyezése (jelenleg a jogszabály lehetővé teszi a hamvak hazaszállítását is).
- Földbetemetés koporsóban.
- Temetéshez szükséges kegyeleti kellékek biztosítása.
- A temetés módját illetően messzemenően figyelembe vesszük a hozzátartozók igényeit, elképzeléseit a jogszabályok biztosította keretek között.
- Egyházi illetve polgári búcsúztatás.
- Nemzetközi halott-szállítás lebonyolítása.
- Mindezeket színvonalas szakmai és tárgyi feltételek mellett biztosítjuk.

- Vállalunk koporsós és urnás szertartást.
- Halott-szállítás, 0-24 órás ügyeleti rendszer.

- Az elhunyt személyi azonossági igazolványa. Külföldi állampolgár esetén az útlevele.
- Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata.

Lakáson történő elhalálozásnál értesíteni kell a háziorvost vagy az ügyeletes orvost, aki elvégzi a halott vizsgálatot és intézkedik a halott elszállításáról. Községekben célszerű a halottszállításhoz a későbbi temetkezési szolgáltatót kérni. E tényt, valamint a temetés módját (hamvasztás, temetés) az orvossal tudatni kell.

Önök életük fájdalmas, szomorú pillanatában találkoznak társaságunk munkatársaival, akik kellő felkészültséggel, empatikus és tapintatos magatartással igyekeznek segítségükre lenni.


Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat

Méltósággal, szeretettel
Több mint hatvan éve állunk
a lakosság szolgálatában.

Kapcsolat

Cím: 4025 Debrecen, Arany János u. 40.
Tel: +36 (52) 417-711
Fax: +36 (52) 417-154